Office Bearers

DEBABRATA DAS
Sabhadhipati,
Purba Medinipur Zilla Parishad

9732862344, 9434716044
SK. SUPIAN
Sahakari Savadhipati,
Purba Medinipur Zilla Parishad

9434716045
Sri Swapan Das
Karmadhakshya,
Purtakarya-O-Paribahan Sthayee Samity,
Purba Medinipur Zilla Parishad
Smt. Madhurima Mandal
Karmadhakshya,
Siksha-Sanskiriti, Tathya-O-Krira Sthayee Samity,
Purba Medinipur Zilla Parishad
Sk. Sajahan Ali
Karmadhakshya,
Krishi Sech-O-Samabay Sthayee Samity,
Purba Medinipur Zilla Parishad
Dr. Partha Pratim Das
Karmadhakshya, Janasasthwa-O-Paribesh Sthayee Samity,
Purba Medinipur Zilla Parishad
Smt. Sumitra Patra
Karmadhakshya,
Sishu-O-Nari Unnayan, Janakalyan-O-Tran S. Samity,
Purba Medinipur Zilla Parishad
Smt. Anuradha Nanda Goswami
Karmadhakshya,
Bidyut-O-Achiracharit Shakti Sthayee Samity,
Purba Medinipur Zilla Parishad
Karmadhakshya,
Khadya-O-Sarabarah Sthayee Samity,
Purba Medinipur Zilla Parishad
Sri Mrinal Kanti Das
Karmadhakshya,
Ban-O-Bhumi Sthayee Samity,
Purba Medinipur Zilla Parishad
Sri Anandamoy Adhikari
Karmadhakshya,
Matsya-O-Prami Sampad Bikash Sthayee Samity,
Purba Medinipur Zilla Parishad
Sri Asit Banerjee
Mentor,
Purba Medinipur Zilla Parishad
Show More

© All Rights Reserved 2017-2020 - Purba Medinipur Zilla Parishad.

Developed & Maintained by Arindam Sinha, CA, Purba Medinipur Zilla Parishad